Rodo

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dorota Szulc, prowadząca firmę Szulc Dorota Zielony Gaj, z siedzibą w
Wielowieś 3,
14-230 Zalewo,
NIP 874-134-41-51

2. Dane osobowe w postaci nazwiska, imienia i danych kontaktowych przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, usług hotelarskich jak również w celu realizacji zadań, wynikających z zawartych umów. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje również wypełnianie przez nas jako Administratora i Usługodawcy obowiązków prawnych względem organów publicznych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi oraz realizacji zadań wynikających z konkretnej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie ww. zadań.

4. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane na podstawie umowy powierzenia następującym kategoriom odbiorców:

  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
  • firmie świadczącej usługi obsługi księgowej,
  • irmie świadczącej obsługę prawną.

5. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich oraz związanych z innymi umowami zawartymi będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator Państwa danych dokłada wszelkich starań w celu ich ochrony.

9. W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)

Administrator Danych Osobowych